Ulike kunstformer

Kunst kommer i mange former. Mange forbinder kunst med malerier og skulpturer, men disse kunstverkene viser bare en liten del av alle kunstformene som finnes. Moderne teknologi har gjort det mulig å skape fotokunst, lydkunst, videokunst og filmkunst. Disse kunstformene eksisterer side om side med mer tradisjonelle kunstformer. Det finnes også mange varianter innenfor malekunsten,…

Spillutvikling – en annerledes kunsttype

Mange har tatt opp diskusjonen rundt spillutvikling som kunstform. Noen sier at spill aldri kan bli kunst, mens andre viser til at spill har mye til felles med enkelte kunstformer, som billedkunst, videokunst og filmkunst. I flere land har spill fått anerkjennelse som skapende kunst, og dette har ført til at spillutviklerne kan få mer…

Aktuelle norske kunstnere

Det norske kunstnermiljøet er aktivt, og mange norske kunstnere har blitt berømte langt utenfor landets grenser. Marius Engh er en norsk kunstner som er bosatt i Berlin og Oslo. Han jobber med både installasjoner, tekster og fotografier, og kunsten hans klassifiseres som nykonseptualisme. Mange av installasjonene hans er variasjoner over hverdagslige objekter og situasjoner. Sverre…