Digital kunst – en egen kunstart

I takt med alt annet innen menneskelige samfunn går også kunsten gjennom en rivende utvikling. Et stort spørsmål er hva som defineres som kunst og hvorvidt de som laget kunst før i tiden så på det som det vi kaller kunst.

digital-artDet er for eksempel et veldig stort og åpent spørsmål hvorvidt helleristninger og forhistoriske skulpturer var «kunst» i øynene til de som laget dem, eller om de brukte dette som en uttrykksform.

Digital kunst er blant de formene for kunst som ofte er langt mer enn kunst for kunstens egen skyld. Her handler det veldig ofte om å bruke kunsten på en måte som gir en god opplevelse for brukerne av digitale produkter, noe som veldig ofte er spill som World of Warcraft. Se for eksempel hvordan designet til Norgekasino benytter et bakgrunnsbilde av fjorder, fjell og et norsk flagg i en stil som helt klart stammer fra den nasjonalromantiske sjangeren som har preget Norge i snart 200 år.

Akkurat dette er et skille innen digital kunst, nemlig hvorvidt den kunsten man ser er noe som er å ta allerede eksisterende sjangre inn i den digitale verden eller om man kan regne noen deler av det vi ser på nettet som en egen sjanger. Så lenge vi snakker om stillestående bilder (i motsetning til bevegelige videoer og lignende) så kan selvsagt kunsten spres både digitalt og fysisk. Men enkelte former for kunst produserer i all hovedsak digitalt. Japan er blant foregangslandene på dette området, særlig innen sjangeren som går under navnet animé.

Hvis det er en ting som er sikkert, er det at kunsten i alle fall vil følge den digitale utviklingen. Kunst er kanskje en av de formene for menneskelig aktivitet som har vært flinkest til å tilpasse seg teknologiske fremskritt. Den har alltid blitt presentert på de beste plattformene vi har, fra tre og huler via metall og lerret til dagens digitale muligheter.