Kunstfilmer

Kunstfilmer er vanligvis en alvorlig, uavhengig film rettet mot en nisje i markedet i stedet for et kommersielt publikum. En kunstfilm er ment å være et alvorlig kunstnerisk arbeid, ofte eksperimentell og ikke laget for masse appell.

Symbolsk innholdkunstfilm

I motsetning til spillefilmer som er rettet mot det vanlige kinopublikummet, er kunstfilmer laget først og fremst av estetiske grunner snarere enn kommersiell profitt. De inneholder ofte ukonvensjonelle eller et symbolsk innhold, som vi gjerne også kjenner igjen i andre kunstformer. Filmkritikere og filmvitenskapsforskere beskriver kunstfilmen gjerne med formale kvaliteter, noe som blir svært forskjellig fra mainstream Hollywood-filmer. For å komme med et eksempel fra kunsthistorien, så er det lagt vekt på en følelse av sosial realisme, ekspressivitet og fokus på tanker, drømmer, eller motivasjon av tegn, i motsetning til utfoldelsen av en klar, måldrevet historie.

Erfaring og kunnskap om kunstens verden

En viss grad av erfaring og kunnskap om kunstens verden er nødvendig for å fullt ut forstå eller sette pris på slike filmer. Dette står i skarp kontrast med mainstream-filmene fra det vanlige kinolerretet, som er rettet mer mot virkelighetsflukt og ren underholdning. Derfor vil også visningene av kunstfilmene også være av et helt annet format enn hva en vanlig kino-gjenger er vant med. Siden kunstfilmer har små innledende investeringskostnader, trenger de bare å appellere til en liten del av de ordinære visningspublikummet for å bli økonomisk levedyktige.