Nåtidens kunst

Hva som kalles kunst, forandrer seg gjennom tidene. Moderne teknologi har for eksempel gjort det mulig å lage kunst på datamaskinen, eller vise kunst i form av levende bilder. Dette var utenkelig før TV og datamaskin ble allemannseie. Filmskaping er også en kunstform. Mange kunstnere bruker film som uttrykksform. Fotokunst er også en relativ ny kunstform, selv om den har eksistert litt lenger enn videokunst og filmkunst. Lydkunst er en annen kunstform som er resultat av moderne teknologi.

Moderne uttrykksformer trenger ikke å være digitale eller basert på teknologi. Graffiti er et eksempel på en moderne kunstform som bruker relativt enkle redskaper. Graffitien har mye til felles med gamle kunstformer som hulemalerier og helleristninger. Dersom graffiti blir tagget på bygninger og tog eller busser, kan det betraktes som hærverk, men dersom graffitien lages lovlig, og kunstnerne er gode, kan resultatet bli veldig fint.

Spillutvikling er en annen kunstform som er veldig ny. Dataspill har bare eksistert i noen få tiår, og på den tiden har de utviklet seg svært mye. De første spillene var ikke spesielt kunstneriske, men nå har mange av spillene vakre, dataanimerte landskap og det brukes mye tid på design og musikkvalg i spillene. Resultatet kan virkelig kalles kunst, og mange spill har vunnet priser for grafikken.

Kunst har alltid utviklet seg og endret seg, og kunsten kommer også til å fortsette å utvikle seg i framtiden. Kunsten må følge med i samfunnsutviklingen, for kunsten må være aktuell. Den skal si noe om sin samtid og vekke følelser hos samtidens mennesker.