Norsk kunsthistorie

For dagens norske kunstnere er den nasjonale identiteten og Nasjonalromantikken fortsatt viktig. Dagens modernister har kunstnere som Edvard Munch, Christian Krogh og Harriet Backer som forbilder fortsatt. Her er en kort innføring i norsk kunsthistorie frem til selvstendigheten vår i 1905.

Egen norsk malerkunst

Arthur Balitskiy / Shutterstock.com

Arthur Balitskiy / Shutterstock.com

Det er ikke før et stykke ut på 1800-tallet vi kan begynne å snakke om en egen norsk malerkunst. Norge var helt siden 1536 under Dansk kongedømme og fra 1814 var vi nok en gang i union med Sverige. De mest sentrale kunstnerne i starten av dette århundret var Johans Christian Dahl, Hans Gude og Adolph Tiedemand, som alle tidlig reiste til utlandet for å få den utdanningen som trengtes fore å formidle en egen norsk identitet, og ikke minst selvstendighet. Tanken deres var at det er naturen som skal formidle det særegne norske og hvordan det er å være norsk. Perioden fra 1814 er kjent for nasjonalromantikken.

Realismen tar over

1880-årene viste seg å bli fruktbare for norske malere. Den realistiske retningen tok mer og mer over fra den romantiske. Norske kunstnere som Kristian Krohg, Harriet Backer og Gerhard Munthe reiste alle til Frankrike hvor de fikk inspirasjon både fra moderne strømninger og impresjonismen. Intet var for ubetydelig for å males.

Nyromantikken

Hvor realismen var preget av at kunstneren skulle male menneskene akkurat slik de så dem, var motivene fra nyromantikken igjen fra norske landskap og folkelivet. Norge ble selvstendig i 1905 og fra da ble det også malt norske vintermotiver, spesielt av Frits Thaulow.