Objet trouvé

I en kunstnerisk kontekst betyr Objet trouvé noe slikt som «funnet gjenstand». Begrepet betegner masseproduserte gjenstander vi kan berike oss med i hverdagen vår, som opprinnelig ikke har en kunstnerisk hensikt.

Et kunstnerisk uttrykk

Objet trouvé er objekter som kan bli montert, uten å bli bearbeidet, av en kunstner og gjort til et kunstnerisk uttrykk i landskapet vårt. Gjenstandene det er snakk om kan være alt fra funn i naturen til hverdagsgjenstander. Det objektene har til felles er at de har eller eksisterer for en helt annen grunn til å bli kunst.

Bakgrunn og historie

Det var i forbindelse med arbeidet til kunstneren Marcel Duchamp (1887-1968), at uttrykket Objet trouvé dukket opp. Han brukte fra før uttrykket «ready made» for allerede bearbeidede objekter eller sammensetningen av flere objekter, for sine egne verker. Disse objektene revolusjonerte først og fremst hvilke objekter som kan bli satt til å være kunst, men også hele begrepet kunst i seg selv. Du har kanskje hørt om Andy Warhol (1928-1987) eller Jeff Koons (1955-), som begge bruker klare referanser til nettopp Duchamp.

I norsk samtidskunst blir Objet trouvé stadig brukt som et virkemiddel, men selv om det er populærkunstnerne på 1960 tallet som videreutviklet Duchamp, vil nok virkemiddelet bli brukt i mange år fremover, også av andre kunststiler.