Ulike kunstformer

Kunst kommer i mange former. Mange forbinder kunst med malerier og skulpturer, men disse kunstverkene viser bare en liten del av alle kunstformene som finnes. Moderne teknologi har gjort det mulig å skape fotokunst, lydkunst, videokunst og filmkunst. Disse kunstformene eksisterer side om side med mer tradisjonelle kunstformer. Det finnes også mange varianter innenfor malekunsten, som oljemaleri, akvareller, oljekritt eller kullstift. Også billedvev står sterkt i den norske kunsttradisjonen.

Installasjonskunst kan plasseres hvor som helst, og det har også blitt vanlig å plassere annen kunst ute i naturen, eller å veve kunstverkene inn i naturen. Kunsten endrer seg i takt med menneskene og samfunnet, slik at den alltid er aktuell for samtidens mennesker. Blomsterkunst er ikke spesielt kjent i Norge, men mange steder i verden lages de vakreste blomstertepper til spesielle feiringer. Disse kunstverkene består av kronblader som legges på bakken for å lage fine bilder og mønstre. Dette er veldig skjøre kunstverk, som raskt blir ødelagt.

Andre skjøre kunstverk er sandkunst og snøskulpturer. Snø- og isskulpturer blir laget i mange deler av verden. I Kina er det vanlig å lage store utstillinger av snø- og isskulpturer som blir opplyst om kvelden. Isskulpturer kan også brukes til å lage musikk.